SUUNNITTELUKILPAILU

KÄY KÄSIKSI KLASSIKKOON

KEVÄÄLLÄ 2021 FINNWEAR LANSEERAA UUDELLEEN NAISTEN KLASSIKKOYÖASUT. FINNWEARILLE KUOSIT OVAT AINA OLLEET SUUNNITTELUN KESKIÖSSÄ JA OVAT SIKSI ERITTÄIN TÄRKEITÄ MYÖS NYT UUDELLEEN LANSEERAUKSESSA.

MINKÄLAISET KUOSIT SINÄ SUUNNITTELISIT?

PÄÄPALKINTONA 2000€

SUUNNITTELUKILPAILUN VOITTAJA

Suunnittelukilpailun voittaja on valittu! Tuomaristo valitsi 100 työn joukosta Piia Honkasen suunnittelemat kuosit Kevät ja Flor, joiden motiivit ja graafiset elementit tekivät vaikutuksen.

Honkasen malliston kuosit esittelevät yöasuissa perinteisesti nähdyt klassiset kukkakuosit uudella näkemyksellisellä tavalla. Raikkaalla ja graafisella suunnittelullaan Honkanen onnistuu tuomaan tämän hetken suomalaisuutta esille inspiroivalla tavalla.

KILPAILU

Finnwearin mukavat ja käytännölliset yöasut puhuttelivat aikoinaan suomalaisia naisia erityisesti niiden raikkaiden kuosien johdosta. Keväällä 2021 Finnwearin naisten klassikkoyöasumallisto lanseerataan uudelleen. Finnearille kuosit ovat aina olleet suunnittelun keskiössä ja ovat siksi erittäin tärkeitä myös nyt uudelleen lanseerauksessa. Tämän johdosta Pierre Robert Oy järjestää Finnwearin naisten yöasujen kuosien suunnittelukilpailun. Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat täysi-ikäiset luonnolliset henkilöt.  Huom! Osallistumalla kilpailuun osallistuja hyväksyy kilpailun säännöt ja ehdot (tarkemmat tiedot kilpailun säännöistä löydät sivun lopussa).

 

Kilpailun tavoitteena on löytää Finnwearin naisten yöasuille kaksi kuosia kevään 2021 yöasumalliston uudelleen lanseerauksen kunniaksi. Kilpailun tuomaristo palkitsee parhaimman ehdotuksen, joka edustaa uutta näkemyksellistä suunnittelua ja onnistuu tuomaan tämän hetken suomalaisuutta esiin Finnwear brändiin sopivasti.

 

Aikataulu

Kilpailu julkistetaan 18.9.2019
Kilpailutöiden viimeinen jättöpäivä 20.10.2019
Voittaja/voittajat julkistetaan 8.11.2019
Voittajalle/voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja voittaja/voittajat julkaistaan muun muassa kilpailusivustolla.

 

Palkinto

Pierre Robert Oy maksaa parhaalle ehdotukselle 2000 €

(lue lisää palkinnosta ja verotuksesta sivun lopussa)

Parhaimman ehdotuksen tekijä/tekijät kutsutaan myös Pierre Robert Oy:n Vantaan konttorille, jossa hän saa henkilökohtaista palautetta tuomaristolta. Tapaamisessa käydään myös avointa keskustelua siitä, minkälaista on työskennellä kaupallisena vaatesuunnittelijana.

TEHTÄVÄ JA KILPAILUTÖIDEN JÄTTÄMINEN

Kilpailun tehtävänä on suunnitella kaksi erilaista mutta yhteensopivaa kuosia, joita mahdollisesti tullaan käyttämään Finnwearin kevään 2021 naisten yöasumalleissa.

Ohessa olevasta kuvasta näet yöasumallit, joihin kuosia tulee sovittaa. HUOM! Kyseiset mallit eivät ole lopullisia ja suunnittelijamme työstävät parhaimmillaan niitä kevään 2021 mallistoa varten sopiviksi. Malleja tulee kuitenkin käyttää tehtävässä apuvälineinä kuosien skaalausta ja asettelua varten.

Kilpailutyö tulee tehdä Adobe Illustrator ohjelmassa, jotta kuosia voidaan myös myöhemmin sovittaa Finnwear yöasumalleihin.

 

Kilpailutyö tulee sisältää:

  • Kaksi kuosia, jotka on asetettu ruutuihin vapaavalintaisella skaalauksella  (katso esimerkki skaalauksesta ohessa olevasta kuvasta)
  • Kuosissa käytettyjen värien TCX värikoodit
  • Kolme yöasumallia, joihin kuosit on aseteltu (yöasumallit löydät ohessa olevasta kuvasta)
  • Lyhyt kuvaus mallistosta ja kuosien inspiraation lähteestä
  • Kilpailutyön tekijän nimi/tekijöiden nimet ja yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero)

Huom! Kilpailuun voi halutessaan osallistua myös useammalla ehdotuksella.

 

Valmiit kilpailuehdotukset tulee lähettää (Adobe Illustraattorilla avattavana) pdf-tiedostona.

Lähetä valmis kilpailuehdotus 20.10.2019 klo 24 mennessä sähköpostiosoitteeseen: kilpailut@pierrerobert.fi

Mikäli työn koko ei mahdu liitteenä sähköpostiin, voi sähköpostiin liittää linkin (esim. WeTransfer), jonka kautta työn saa ladattua. Saat kuittauksen vastaanotetusta työstä sähköpostitse.

Kilpailutyön ja kaikkien siihen liittyvien tekstien, kuvien tai muiden aineistojen tulee olla osallistujan alkuperäisiä töitä, joita ei ole julkaistu aiemmin ja jotka eivät ole voittaneet aiemmin palkintoja, ja ne eivät saa loukata kenenkään henkilön tai yhteisön tekijänoikeutta, tavaramerkkiä, yksityisyydensuojaa tai muuta immateriaalioikeutta taikka muuta oikeutta. Tuomaristolla on tarvittaessa mahdollisuus pyytää lisätietoja ja -materiaalia arviointia varten.

FINNWEAR-BRÄNDISTÄ

Finnwear-brändin tarina alkoi jo yli 50 vuotta sitten ja merkki onkin monille suomalaisille rakas jo lapsuudesta. Finnwearin juuret ovat 1903 Tampereella perustetussa Suomen Trikoossa. Tuotemerkki on peräisin 1960-luvulta, jolloin Suomen Trikoo otti sen käyttöön vientimarkkinoita varten. Yhtiön kaikkien markkina-alueiden trikoomerkiksi se tuli vuonna 1978…

Lue lisää Finnwearin tarinasta: https://www.finnwear.fi/finnwearin-tarina/

Finnwearin pitkästä historiasta ollaan ylpeitä, ja se on tärkeä osa tuotteiden suunnittelua. Tuotevalikoima koostuu naisten alusasuista sekä koko perheen uima-asuista. Tuotteissa on panostettu laatuun ja mukavuuteen ja suunnittelussa on kiinnitetty huomiota erilaisiin vartalotyyppeihin ja mallistoon kuuluu myös kurvikkaille naisille suunnattuja tuotteita. Finnwear-tuotteet ovat saatavilla hyvin varustelluista päivittäistavarakaupoista ja tavarataloista.

Finnwearia ostavat pääsääntöisesti perheelliset ja yli 50-vuotiaat naiset ja brändi tunnetaan tuotteiden hyvästä laadusta, hinta-laatusuhteesta ja ajattomuudesta. Naisten yöasumalliston pääasiallinen kohderyhmä ovat keski-ikäiset ja iäkkäämmät kaiken kokoiset naiset, jotka asioivat päivittäistavarakaupoissa, tavarataloissa ja halpahalleissa.

LISÄTIETOA KILPAILUSTA

TUOMARISTO

Kilpailun tuomariston muodostavat Pierre Robert Groupin Nordic Design Manager Jorunn Heggdal, Finnwearin suunnittelusta vastaava Ingrid Nordang Liane, Pierre Robert Oy:n Head of Marketing Elina Standertskjöld-Nordenstam, Marketing Manager Anniina Vikman ja Finnwear Brand Manager Annina Kaitemo.

MUITA EHTOJA JA OIKEUDET TÖIHIN

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat täysi-ikäiset luonnolliset henkilöt. Kilpailuun voi osallistua yksin tai ryhmässä. Pierre Robert Oy pidättää oikeuden todentaa osallistujien osallistumiskelpoisuuden. Kilpailu työ tulee toteuttaa ja toimittaa ohjeiden mukaisesti.

Pierre Robert Oy maksaa palkinnon parhaan ehdotuksen työn tekijälle/tekijöille. Kaikki päätökset ovat lopullisia ja sitovia eikä asiasta tulla käymään kirjeenvaihtoa.

Kilpailijalla/kilpailijoilla ei ole oikeutta julkaista kilpailutyötä tai luovuttaa sitä koskevia oikeuksia kolmannelle kilpailun aikana. Jos työtä ei palkita kilpailussa, tekijä/tekijät saa määrätä työstään vapaasti heti voittajan/voittajien valinnan jälkeen. Palkittujen töiden oikeudet, kuten mahdolliset tekijänoikeudet, mallioikeudet ja muut immateriaalioikeudet, mukaan lukien oikeus tehdä töihin muutoksia sekä luovuttaa oikeudet edelleen, siirtyvät voittosummaa vastaan täysimääräisesti Pierre Robert Oy:lle. Kilpailija/kilpailijat sitoutuu muokkaamaan palkittua työtä tarvittaessa Pierre Robert Oy:n toiveiden mukaisesti ilman erillistä korvausta siten, että työ on käytettävissä yöasumallistossa (enintään kaksi korjauskierrosta eli jatkoluonnokset valituista kuosista). Pierre Robert Oy:llä on myös oikeus olla valitsematta suunnitteluehdotuksista voittajaa, mikäli sopivia ehdotuksia ei löydy. Pierre Robert Oy:llä on mahdollisuus lunastaa muitakin kilpailutöitä erikseen sovittavaa korvausta vastaan.

Kilpailun järjestäjällä on oikeus jakaa ja julkistaa voittajatyötä ja sen tekijän nimeä/tekijöiden nimiä eri medioissa, kuten sosiaalisessa mediassa, ja käyttää kilpailutyöhön kuuluvaa, mahdollisten tekijän- tai muiden immateriaalioikeuksien alaista materiaalia kilpailuun liittyvässä tiedottamisessa ja mainonnassa sekä kilpailuun osallistuneista töistä koottavassa julkaisussa.

Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän niiden nojalla tekemiä päätöksiä. Jos osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen ja sulkea osallistuja kilpailusta. Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta kilpailuun, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin arvonnan toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Muutoksista ilmoitetaan kilpailun verkkosivuilla.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Pierre Robert Oy käsittelee osallistujien henkilötietoja kilpailun osallistujarekisterin tietosuojaselosteessa ja informointiasiakirjassa kuvatulla tavalla. Pierre Robert Oy ei kuitenkaan luovuta osallistujien tietoja kolmannelle osapuolelle eikä niitä käytetä suoramarkkinointiin. Voittaneiden osallistujien henkilötietoja käsitellään kilpailun toteuttamiseksi ja palkintojen toimittamiseksi tietosuojalain mukaisesti. Voittanut osallistuja voi halutessaan pyytää järjestäjää poistamaan kaikki arvontaa ja palkintojen toimittamista varten tallennetut henkilötietonsa. Lisätietoja Pierre Robert Oy:n tietosuojaperiaatteista löytyy osoitteesta https://www.orkla.com/legal/fi/tietosuoja/.

PALKINNOT JA VEROTUS

Pierre Robert Oy maksaa parhaalle ehdotukselle 2000 €

Palkinto on voittajalle/voittajille veronalaista tuloa, josta kilpailun järjestäjä (Pierre Robert Oy) pidättää ennakonpidätyksen voittajan ilmoittaan verokortin mukaisesti.

Palkinto maksetaan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tulosten julkistamisesta.

KÄYTTÖÖNOTTO

Pierre Robert Oy ottaa kuosit käyttöön harkintansa mukaan vuonna 2021. Kilpailussa palkittuja töitä voidaan käyttää tätä ennen ja tämän jälkeen myös muissa tarkoituksissa, kuten markkinointi tai myynninedistäminen.

OTA YHTEYTTÄ

Kilpailuun liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostitse: kilpailut@pierrerobert.fi